Rasfoire documente

Decizia 1/2022 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 5/2021 privind aprobarea procedurii de control şi evaluare a unităţilor farmaceutice cu privire la Regulile de bună practică farmaceutică

publicat in M.Of. 424 din 02-mai-2022

Hotarirea 577/2022 privind acceptarea de către statul român a donaţiei unui bun mobil, ca operaţiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestui bun

publicat in M.Of. 424 din 02-mai-2022

Hotarirea 575/2022 privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea lui în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Argeş, înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea lor în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Argeş, respectiv actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Argeş, comasarea lor, trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Argeş, în domeniul public al municipiului Piteşti, judeţul Argeş, şi modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 424 din 02-mai-2022

Hotarirea 574/2022 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei şi a centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei, precum şi relaţia acestora cu comitetele pentru situaţii de urgenţă

publicat in M.Of. 424 din 02-mai-2022

Hotarirea 573/2022 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Societăţii Naţionale a Sării - S.A.

publicat in M.Of. 424 din 02-mai-2022

Hotarirea 572/2022 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Societăţii Naţionale a Apelor Minerale - S.A.

publicat in M.Of. 424 din 02-mai-2022

Decizia 854/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 424 din 02-mai-2022

Decretul 560/2022 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 424 din 02-mai-2022

Decretul 559/2022 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 424 din 02-mai-2022

Decretul 558/2022 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 424 din 02-mai-2022