Rasfoire documente

Hotarirea 551/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Tribunalului Mureş şi transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al oraşului Luduş

publicat in M.Of. 412 din 29-apr-2022

Hotarirea 550/2022 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Cluj, Prahova, Argeş, Timiş, Constanţa, Tulcea, Bistriţa-Năsăud şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 412 din 29-apr-2022

Hotarirea 549/2022 privind recunoaşterea Fundaţiei Bonus Pastor ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 412 din 29-apr-2022

Hotarirea 541/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, precum şi trecerea unei construcţii din acest imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării

publicat in M.Of. 412 din 29-apr-2022

Hotarirea 540/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 412 din 29-apr-2022

Decretul 521/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

publicat in M.Of. 412 din 29-apr-2022

Legea 105/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

publicat in M.Of. 412 din 29-apr-2022