Rasfoire documente

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Umanist Social-Liberal

publicat in M.Of. 411 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Adevăr şi Dreptate

publicat in M.Of. 411 din 29-apr-2022

Hotarirea 759/2022 pentru abrogarea Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 817/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor

publicat in M.Of. 411 din 29-apr-2022

Ordinul 3.609/2022 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 411 din 29-apr-2022

Ordinul 1.246/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 411 din 29-apr-2022

Decizia 751/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportat la dispoziţiile art. 3 teza a doua din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 411 din 29-apr-2022

Decretul 557/2022 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

publicat in M.Of. 411 din 29-apr-2022

Decretul 556/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 411 din 29-apr-2022

Decretul 555/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 411 din 29-apr-2022

Decretul 554/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 411 din 29-apr-2022

Decretul 553/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 411 din 29-apr-2022

Legea 119/2022 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 411 din 29-apr-2022

Decretul 552/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

publicat in M.Of. 411 din 29-apr-2022

Legea 118/2022 pentru completarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

publicat in M.Of. 411 din 29-apr-2022