Rasfoire documente

Decretul 530/2022 pentru promulgarea Legii privind reglementarea activităţii prestatorului casnic

publicat in M.Of. 402 din 27-apr-2022

Hotarirea 538/2022 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret

publicat in M.Of. 402 din 27-apr-2022

Ordinul 62/2022 privind aprobarea transferului drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate prin Licenţa de concesiune nr. 3.285/2000 a activităţii de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Cristeşti-Drăguşeni, judeţele Iaşi şi Suceava

publicat in M.Of. 402 din 27-apr-2022

Ordinul 765/2022 privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului

publicat in M.Of. 402 din 27-apr-2022

Ordinul 1594/C/2022 privind condiţiile de acordare pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare a majorării salariale în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 402 din 27-apr-2022

Ordinul 3.701/2022 privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

publicat in M.Of. 402 din 27-apr-2022

Procedura din 2022 de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

publicat in M.Of. 402 din 27-apr-2022

Legea 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic

publicat in M.Of. 402 din 27-apr-2022