Rasfoire documente

Ordinul 1.171/2022 privind aprobarea procedurii de emitere a certificatului de liberă vânzare pentru dispozitivele medicale

publicat in M.Of. 408 din 28-apr-2022

Ordinul 1.170/2022 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 373/2015 privind aprobarea formularului cu regim special al procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale privind nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la dispozitivele medicale şi activităţile conexe acestora

publicat in M.Of. 408 din 28-apr-2022

Hotarirea 553/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., care funcţionează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 408 din 28-apr-2022

Hotarirea 552/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., care funcţionează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 408 din 28-apr-2022

Hotarirea 547/2022 privind comasarea, modificarea denumirii, descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, precum şi înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 408 din 28-apr-2022

Decretul 547/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 alin. (8)-(9^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 408 din 28-apr-2022

Legea 117/2022 pentru modificarea art. 5 alin. (8)-(9^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 408 din 28-apr-2022

Decretul 546/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 408 din 28-apr-2022

Legea 116/2022 pentru completarea art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 408 din 28-apr-2022