Rasfoire documente

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Dacismului Autonom Conservator

publicat in M.Of. 407 din 28-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal

publicat in M.Of. 407 din 28-apr-2022

Ordinul 912/2022 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 1 mai 2022-30 aprilie 2023

publicat in M.Of. 407 din 28-apr-2022

Decizia 291/2022 pentru numirea doamnei Gered Beatrix în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 407 din 28-apr-2022

Decizia 290/2022 pentru numirea domnului Tudorel Andrei în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 407 din 28-apr-2022

Hotarirea 513/2022 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Fondul fiduciar al Curţii Penale Internaţionale (CPI) destinat sprijinirii activităţii Biroului Procurorului Curţii Penale Internaţionale pentru anul 2022

publicat in M.Of. 407 din 28-apr-2022

Decizia 845/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 407 din 28-apr-2022