Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 393 din 21-apr-2022

Ordinul 227/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 393 din 21-apr-2022

Actul din 2022 DISPOZIŢII aplicabile începând cu luna următoare celei în care încetează starea de alertă declarată potrivit legii, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 393 din 21-apr-2022

Actul din 2022 DISPOZIŢII aplicabile începând cu luna următoare celei în care încetează starea de alertă declarată potrivit legii, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 393 din 21-apr-2022

Ordinul 1.214/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 393 din 21-apr-2022

Ordonanta urgenta 54/2022 pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

publicat in M.Of. 393 din 21-apr-2022