Rasfoire documente

Hotarirea 54/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

publicat in M.Of. 391 din 21-apr-2022

Regulament din 2022 de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic

publicat in M.Of. 391 din 21-apr-2022

Ordinul 1.168/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic

publicat in M.Of. 391 din 21-apr-2022

Ordinul 48/2022 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare referitoare la buna practică de fabricaţie pentru produsele medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 86/2020

publicat in M.Of. 391 din 21-apr-2022

Decretul 535/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 391 din 21-apr-2022

Decretul 526/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19

publicat in M.Of. 391 din 21-apr-2022

Legea 110/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19

publicat in M.Of. 391 din 21-apr-2022

Decretul 525/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 391 din 21-apr-2022

Legea 109/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 391 din 21-apr-2022

Decretul 524/2022 pentru promulgarea Legii privind participarea studenţilor şi a elevilor din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activităţi din străinătate

publicat in M.Of. 391 din 21-apr-2022

Legea 108/2022 privind participarea studenţilor şi a elevilor din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activităţi din străinătate

publicat in M.Of. 391 din 21-apr-2022

Decretul 523/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 391 din 21-apr-2022

Legea 107/2022 pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 391 din 21-apr-2022

Decretul 522/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 391 din 21-apr-2022

Legea 106/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 391 din 21-apr-2022

Decretul 520/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

publicat in M.Of. 391 din 21-apr-2022

Legea 104/2022 pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

publicat in M.Of. 391 din 21-apr-2022