Rasfoire documente

Decizia 32/2021 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 915/1999 pentru exploatarea nisipului şi pietrişului în perimetrul de exploatare Albia minoră a Dunării (OSTROV DINU-CAMA kmf 505 - kmf 511), judeţul Giurgiu, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 760/2000

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Decizia 52/2022 privind numirea domnului Marius-Viorel Poşa în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Decizia 51/2022 privind numirea domnului Francisc-Oscar Gal în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Hotarirea 69/2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Operaţionalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică''

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Hotarirea 68/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnaţională de pe frontiera de nord a României - DN2 (E85) '', judeţul Suceava

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Hotarirea 67/2022 pentru modificarea pct. IV subpct. 3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 477/2021 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2021-2022

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Acord din 2021 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Hotarirea 31/2022 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chişinău la 20 mai 2021

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Hotarirea 28/2022 privind aprobarea obiectivului de investiţii ''Apărarea complexă a localităţilor situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundaţiilor asupra vieţii, judeţul Tulcea'', precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Hotarirea 26/2022 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 17 septembrie 2021 şi la 25 octombrie 2021 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Decizia 503/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) şi ale art. 4 alin. (9)-(15) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022