Rasfoire documente

Ordinul 628/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT şi a Schemei de ajutor de stat asociate Programului GARANT CONSTRUCT

publicat in M.Of. 399 din 27-apr-2022

Ordinul 999/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului GARANT CONSTRUCT şi a Schemei de ajutor de stat asociate Programului GARANT CONSTRUCT

publicat in M.Of. 399 din 27-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

publicat in M.Of. 399 din 27-apr-2022

Ordinul 938/2022 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 399 din 27-apr-2022

Decizia 191/2022 privind stabilirea tarifelor şi a modalităţilor de plată pentru serviciile disponibile prin intermediul Sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP)

publicat in M.Of. 399 din 27-apr-2022

Ordinul 97/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 174/2021 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative ''produs montan'' şi de realizare a controlului în vederea verificării respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni

publicat in M.Of. 399 din 27-apr-2022