Rasfoire documente

Ordinul 70/2022 privind completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013

publicat in M.Of. 396 din 26-apr-2022

Hotarirea 22/155/2022 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 07/58/2007

publicat in M.Of. 396 din 26-apr-2022

Hotarirea 22/154/2022 privind aprobarea rezultatului alegerilor pentru funcţia de membru în Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

publicat in M.Of. 396 din 26-apr-2022

Hotarirea 22/152/2022 privind revocarea domnului Mihu Ştefan din funcţia de preşedinte al Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

publicat in M.Of. 396 din 26-apr-2022

Hotarirea 22/145/2022 pentru aprobarea rezultatului procesului electoral privind alegerile pentru consiliile filialelor, funcţia de preşedinte al comisiei de disciplină şi membrii comisiilor de disciplină ale filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, mandat 2022-2026

publicat in M.Of. 396 din 26-apr-2022

Ordinul 85/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat ''Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor'', aferentă măsurii 15 ''Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor'', submăsura 15.1 ''Plăţi pentru angajamente de silvomediu'' din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 396 din 26-apr-2022