Rasfoire documente

Hotarirea 537/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Ordinul 224/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la derularea Programului naţional de diabet zaharat

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Decizia 286/2022 privind numirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Decizia 285/2022 privind numirea în calitatea de membri ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a unor reprezentanţi ai Guvernului

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Decizia 284/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Cristea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Decizia 283/2022 pentru numirea doamnei Anca-Minodora Costin-Hendea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Decizia 282/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan Paul Dobrin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Decizia 281/2022 pentru numirea doamnei Daniela Nicolescu în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Decizia 280/2022 pentru numirea domnului Terente Ciui în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Metodologie din 2022 de raportare, monitorizare şi calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-19

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Hotarirea 536/2022 pentru aprobarea Metodologiei de raportare, monitorizare şi calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-19

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Hotarirea 534/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Autostrada Sibiu-Făgăraş'', judeţele Sibiu şi Braşov

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Hotarirea 533/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.279/2001 privind transmiterea complexului ''Palat Cotroceni'' din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în administrarea Administraţiei Prezidenţiale

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Hotarirea 518/2022 privind înscrierea imobilului, teren în suprafaţă de 28 mp, situat în municipiul Dorohoi, strada Grigore Ghica FN, judeţul Botoşani, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Clubul Copiilor Dorohoi

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Hotarirea 516/2022 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a Poliţiei Române la proiectul ''Continuarea implementării Strategiei multianuale a EUCPN şi a Reţelei informale de abordare administrativă - Secretariatul EUCPN al Reţelei Europene de Prevenire a Criminalităţii''

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Decretul 534/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Legea 115/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Decretul 533/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Legea 114/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Decretul 531/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Legea 112/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022