Rasfoire documente

Rectificare din 2022 în cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 346/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta ocolitoare a oraşului Aleşd'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 28 martie 2022

publicat in M.Of. 388 din 20-apr-2022

Ordinul 69/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia

publicat in M.Of. 388 din 20-apr-2022

Norma 13/2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 388 din 20-apr-2022

Hotarirea 509/2022 pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii ''Autostrada Sebeş-Turda'', precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 şi a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 947/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sebeş-Turda'' - Lot 1 secţiunea A, km 0 + 300 - km 14 + 000

publicat in M.Of. 388 din 20-apr-2022

Decizia 846/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 388 din 20-apr-2022

Decretul 529/2022 privind conferirea Medaliei Aniversare ''Centenarul Marii Uniri''

publicat in M.Of. 388 din 20-apr-2022

Decretul 528/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 388 din 20-apr-2022

Decretul 527/2022 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei privind Organizaţia Internaţională de Asistenţă Maritimă pentru Navigaţie, deschisă spre semnare în perioada 27 ianuarie 2021-26 ianuarie 2022, semnată de România la Paris la 23 septembrie 2021

publicat in M.Of. 388 din 20-apr-2022

Hotarirea 49/2022 pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi pe anul 2021

publicat in M.Of. 388 din 20-apr-2022

Hotarirea 48/2022 privind vacantarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 388 din 20-apr-2022