Rasfoire documente

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Civic

publicat in M.Of. 384 din 19-apr-2022

Hotarirea 505/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2022

publicat in M.Of. 384 din 19-apr-2022

Hotarirea 504/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Compania Naţională Romarm - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 384 din 19-apr-2022

Hotarirea 501/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 384 din 19-apr-2022

Hotarirea 498/2022 privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2022

publicat in M.Of. 384 din 19-apr-2022

Ordinul 1.592/C/2022 privind prelungirea aplicării, în anul 2022, a Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare şi a Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.291/C/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 384 din 19-apr-2022

Decizia 279/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dumitru Jeacă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 384 din 19-apr-2022

Decizia 278/2022 pentru numirea domnului Flavius Constantin Nedelcea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

publicat in M.Of. 384 din 19-apr-2022

Hotarirea 508/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Refacţie totală linia 116 Livezeni-Simeria între staţiile Merişor-Crivadia Fir I km 61 + 300-km 57 + 185 şi staţia Merişor liniile III directă Fir I şi II directă Fir II km 62 + 150-km 61 + 300'', lucrare de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 384 din 19-apr-2022

Hotarirea 506/2022 privind acceptarea de către statul român a donaţiei unor bunuri mobile, ca operaţiune compensatorie, din partea companiei Lockheed Martin Overseas, LLC şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri

publicat in M.Of. 384 din 19-apr-2022