Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021

publicat in M.Of. 377 din 15-apr-2022

Ordonanta urgenta 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

publicat in M.Of. 377 din 15-apr-2022

Hotarirea 500/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 377 din 15-apr-2022

Ordonanta urgenta 49/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 377 din 15-apr-2022

Decretul 519/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condiţiilor pentru atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', şi privind unele măsuri de reglementare a condiţiilor de vânzare ale unor imobile către persoane aflate în situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unui act normativ

publicat in M.Of. 377 din 15-apr-2022

Legea 103/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condiţiilor pentru atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', şi privind unele măsuri de reglementare a condiţiilor de vânzare ale unor imobile către persoane aflate în situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unui act normativ

publicat in M.Of. 377 din 15-apr-2022