Rasfoire documente

Ordinul 258/2022 pentru aprobarea nominalizării evaluatorilor care vor realiza activităţile de evaluare externă a managerilor publici, precum şi pentru aprobarea planificării desfăşurării activităţilor de evaluare externă a managerilor publici, componenta externă, pentru anul 2021

publicat in M.Of. 361 din 12-apr-2022

Ordinul M.52/2022 pentru modificarea şi completarea Condiţiilor şi criteriilor de recrutare a candidaţilor la profesia militară, precum şi pentru modificarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019

publicat in M.Of. 361 din 12-apr-2022

Hotarirea 483/2022 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ

publicat in M.Of. 361 din 12-apr-2022

Hotarirea 457/2022 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea codului de clasificaţie ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi actualizării legislaţiei în domeniu

publicat in M.Of. 361 din 12-apr-2022