Rasfoire documente

Ordinul 512/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

publicat in M.Of. 369 din 14-apr-2022

Ordinul 365/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

publicat in M.Of. 369 din 14-apr-2022

Ordinul 620/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Damen Shipyards Mangalia - S.A., unde Societatea Şantierul Naval 2 Mai - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 51% din capitalul social

publicat in M.Of. 369 din 14-apr-2022

Ordinul 938/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Damen Shipyards Mangalia - S.A., unde Societatea Şantierul Naval 2 Mai - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 51% din capitalul social

publicat in M.Of. 369 din 14-apr-2022

Ordinul 3.533/2022 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat - 2022 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat 2022 - sesiunea iunie-iulie şi/sau pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii

publicat in M.Of. 369 din 14-apr-2022

Ordinul 3.350/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

publicat in M.Of. 369 din 14-apr-2022

Ordinul 481/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Damen Shipyards Mangalia - S.A., unde Societatea Şantierul Naval 2 Mai - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 51% din capitalul social

publicat in M.Of. 369 din 14-apr-2022

Ordinul 370/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

publicat in M.Of. 369 din 14-apr-2022

Hotarirea 489/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, precum şi transmiterea unei părţi a acestuia din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

publicat in M.Of. 369 din 14-apr-2022

Hotarirea 488/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bacău

publicat in M.Of. 369 din 14-apr-2022

Hotarirea 487/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi, după caz, modificarea şi completarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii sau în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi aflate în subordinea sa

publicat in M.Of. 369 din 14-apr-2022