Rasfoire documente

Ordinul 67/2022 privind aplicarea în luna aprilie 2022 a prevederilor art. 23 din Metodologia de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013

publicat in M.Of. 368 din 14-apr-2022

Metodologie din 2022 de elaborare şi execuţie a programelor bugetare

publicat in M.Of. 368 din 14-apr-2022

Hotarirea 467/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi execuţie a programelor bugetare

publicat in M.Of. 368 din 14-apr-2022

Decizia 634/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 368 din 14-apr-2022

Hotarirea 33/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Asumarea responsabilităţii pentru deşeurile produse: expedierile de deşeuri într-o economie curată şi mai circulară - COM(2021) 708

publicat in M.Of. 368 din 14-apr-2022

Hotarirea 32/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2021 privind politica de extindere a UE-COM(2021) 644

publicat in M.Of. 368 din 14-apr-2022