Rasfoire documente

Ordinul 955/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare şi a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD

publicat in M.Of. 366 din 13-apr-2022

Ordinul 3.557/2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.511/2021

publicat in M.Of. 366 din 13-apr-2022

Ordinul 247/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, aflat în coordonarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 366 din 13-apr-2022

Decizia 36/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 366 din 13-apr-2022

Decretul 491/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

publicat in M.Of. 366 din 13-apr-2022

Legea 86/2022 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

publicat in M.Of. 366 din 13-apr-2022

Decretul 490/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

publicat in M.Of. 366 din 13-apr-2022

Legea 85/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

publicat in M.Of. 366 din 13-apr-2022

Decretul 489/2022 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

publicat in M.Of. 366 din 13-apr-2022

Legea 84/2022 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

publicat in M.Of. 366 din 13-apr-2022