Rasfoire documente

Ordinul 275/2022 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.477(102) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 noiembrie 2020

publicat in M.Of. 365 din 13-apr-2022

Ordinul 937/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug

publicat in M.Of. 365 din 13-apr-2022

Hotarirea 486/2022 privind recunoaşterea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Siret Bârlad Est, judeţul Galaţi, ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 365 din 13-apr-2022

Hotarirea 473/2022 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 365 din 13-apr-2022

Decizia 857/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (3) şi ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 365 din 13-apr-2022

Decizia 600/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 525 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 365 din 13-apr-2022