Rasfoire documente

Hotarirea 47/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind expedierile de deşeuri şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.257/2013 şi (UE) 2020/1.056 - COM(2021) 709 final

publicat in M.Of. 353 din 11-apr-2022

Hotarirea 46/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind transparenţa şi vizarea unui public-ţintă în publicitatea politică - COM(2021) 731 final

publicat in M.Of. 353 din 11-apr-2022

Hotarirea 45/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2008/118/CE şi a Directivei (UE) 2020/262 (reformare) în ceea ce priveşte magazinele duty-free situate în terminalul francez al tunelului de sub Canalul Mânecii - COM(2021) 817 final

publicat in M.Of. 353 din 11-apr-2022

Hotarirea 44/2022 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de modificare a Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2.053 privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene - COM(2021) 570 final

publicat in M.Of. 353 din 11-apr-2022

Hotarirea 43/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind punerea la dispoziţie pe piaţa Uniunii a anumitor produse de bază şi produse asociate cu defrişările şi degradarea pădurilor, precum şi exportul acestora din Uniune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 - COM(2021) 706 final

publicat in M.Of. 353 din 11-apr-2022

Hotarirea 42/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce priveşte competenţele de supraveghere, sancţiunile, sucursalele entităţilor din ţări terţe şi riscurile de mediu, sociale şi de guvernanţă, precum şi de modificare a Directivei 2014/59/UE - COM(2021) 663 final

publicat in M.Of. 353 din 11-apr-2022

Hotarirea 41/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene (reformare)- COM(2021) 734 final

publicat in M.Of. 353 din 11-apr-2022

Hotarirea 40/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a dispoziţiilor detaliate de exercitare a dreptului de a vota şi de a candida la alegerile locale de către cetăţenii Uniunii care îşi au reşedinţa într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o deţin (reformare)- COM(2021) 733 final

publicat in M.Of. 353 din 11-apr-2022

Hotarirea 39/2022 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea unei asistenţe macrofinanciare Republicii Moldova - COM(2022) 4 final

publicat in M.Of. 353 din 11-apr-2022

Hotarirea 38/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 în ceea ce priveşte o derogare de la anumite obligaţii referitoare la medicamentele pentru investigaţie clinică puse la dispoziţie în Regatul Unit în ceea ce priveşte Irlanda de Nord, precum şi în Cipru, Irlanda şi Malta - COM(2021) 998 final

publicat in M.Of. 353 din 11-apr-2022

Hotarirea 37/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2001/20/CE şi 2001/83/CE în ceea ce priveşte derogările de la anumite obligaţii privind anumite medicamente de uz uman puse la dispoziţie în Regatul Unit în ceea ce priveşte Irlanda de Nord, precum şi în Cipru, Irlanda şi Malta - COM(2021) 997 final

publicat in M.Of. 353 din 11-apr-2022

Hotarirea 36/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport - COM(2021) 813 final

publicat in M.Of. 353 din 11-apr-2022

Hotarirea 35/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2020/1.429 în ceea ce priveşte durata perioadei de referinţă pentru aplicarea măsurilor temporare privind perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare - COM(2021) 832 final

publicat in M.Of. 353 din 11-apr-2022

Hotarirea 34/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 în ceea ce priveşte sporirea transparenţei datelor de piaţă, eliminarea obstacolelor din calea instituirii unui sistem centralizat de raportare, optimizarea obligaţiilor de tranzacţionare şi interzicerea primirii de plăţi pentru transmiterea ordinelor clienţilor - COM(2021) 727 final

publicat in M.Of. 353 din 11-apr-2022

Hotarirea 33/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a dispoziţiilor detaliate de exercitare a dreptului de a vota şi de a candida la alegerile pentru Parlamentul European de către cetăţenii Uniunii care îşi au reşedinţa într-un stat membru şi care nu sunt resortisanţi ai acestuia (reformare)- COM(2021) 732 final

publicat in M.Of. 353 din 11-apr-2022

Hotarirea 32/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal şi de înlocuire a Directivei 2008/99/CE - COM(2021) 851 final

publicat in M.Of. 353 din 11-apr-2022