Rasfoire documente

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Dreapta Liberală

publicat in M.Of. 351 din 08-apr-2022

Ordinul 20.302/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat ''Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)''

publicat in M.Of. 351 din 08-apr-2022

Decizia 272/2022 privind numirea domnului Dan-Dragoş Drăgan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

publicat in M.Of. 351 din 08-apr-2022

Decizia 271/2022 privind numirea domnului Cătălin Mihai Micu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei

publicat in M.Of. 351 din 08-apr-2022

Decizia 270/2022 privind încetarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului acordate domnului Gabriel Păun

publicat in M.Of. 351 din 08-apr-2022

Hotarirea 494/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 351 din 08-apr-2022

Hotarirea 470/2022 pentru suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii ''Amenajare bandă pistă şi R.E.S.A.'' la Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 500/2020

publicat in M.Of. 351 din 08-apr-2022

Hotarirea 469/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Varianta ocolitoare Săcueni km 0 + 000-km 7 + 623'', judeţul Bihor

publicat in M.Of. 351 din 08-apr-2022

Hotarirea 468/2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului ''Extinderea şi modernizarea infrastructurii de monitorizare şi control al calităţii aerului în scopul creşterii acurateţei informaţiilor şi a capacităţii de răspuns la episoadele de poluare''

publicat in M.Of. 351 din 08-apr-2022