Rasfoire documente

Actul din 2022 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS pentru sprijinirea ''Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe'' prin Programul operaţional Competitivitate (POC), axa prioritară nr. 1 ''Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor'' în cadrul acţiunii 1.2.3 ''Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe''

publicat in M.Of. 350 din 08-apr-2022

Ordinul 20.367/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea ''Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe'' prin Programul operaţional Competitivitate (POC), axa prioritară nr. 1 ''Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor'' în cadrul acţiunii 1.2.3 ''Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe''

publicat in M.Of. 350 din 08-apr-2022

Ordinul 723/2022 pentru aprobarea nivelului de intervenţie şi de prevenţie în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante

publicat in M.Of. 350 din 08-apr-2022

Ordinul 475/2022 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii VGP PARK ARAD - S.R.L.

publicat in M.Of. 350 din 08-apr-2022

Hotarirea 456/2022 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

publicat in M.Of. 350 din 08-apr-2022