Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2022 proprii privind recuperarea ajutorului de minimis din domeniul programelor de promovare a exportului la nivelul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 358 din 11-apr-2022

Ordinul 707/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice proprii privind recuperarea ajutorului de minimis din domeniul programelor de promovare a exportului la nivelul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 358 din 11-apr-2022

Hotarirea 476/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

publicat in M.Of. 358 din 11-apr-2022

Decizia 55/2022 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, precum şi a dispoziţiilor art. I pct. 1 fraza a doua, ale art. II pct. 1, ale art. IV pct. 1 fraza a treia şi ale art. IV pct. 2 fraza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal

publicat in M.Of. 358 din 11-apr-2022

Decizia 855/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 680 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 358 din 11-apr-2022