Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 356 din 11-apr-2022

Decretul 483/2022 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 356 din 11-apr-2022

Legea 78/2022 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 356 din 11-apr-2022

Regulament din 2022 privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european

publicat in M.Of. 356 din 11-apr-2022

Ordinul 359/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european

publicat in M.Of. 356 din 11-apr-2022

Ordinul 948/2022 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna aprilie 2022

publicat in M.Of. 356 din 11-apr-2022

Ordinul M.58/2022 pentru modificarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.7/2021

publicat in M.Of. 356 din 11-apr-2022

Decizia 273/2022 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 533/2021 privind înfiinţarea Grupului de lucru interinstituţional GLI-CYBER

publicat in M.Of. 356 din 11-apr-2022

Hotarirea 475/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 892/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale ''Unifarm'' - S.A.

publicat in M.Of. 356 din 11-apr-2022

Decretul 484/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

publicat in M.Of. 356 din 11-apr-2022

Legea 79/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

publicat in M.Of. 356 din 11-apr-2022