Rasfoire documente

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Românie - PNR

publicat in M.Of. 342 din 07-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

publicat in M.Of. 342 din 07-apr-2022

Hotarirea 919/2021 pentru aprobarea modulelor componente ale Sistemului de informaţii asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură

publicat in M.Of. 342 din 07-apr-2022

Procedura din 2022 de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 342 din 07-apr-2022

Ordinul 431/2022 pentru aprobarea Procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 342 din 07-apr-2022

Ordinul 330/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

publicat in M.Of. 342 din 07-apr-2022