Rasfoire documente

Ordinul 57/2022 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare şi a unor licenţe de dare în administrare pentru exploatare

publicat in M.Of. 349 din 08-apr-2022

Decizia 8/2CN/2022 privind desfăşurarea manifestărilor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 349 din 08-apr-2022

Ordinul 3.467/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.979/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii din Oradea în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 349 din 08-apr-2022

Hotarirea 462/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării

publicat in M.Of. 349 din 08-apr-2022

Hotarirea 461/2022 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa

publicat in M.Of. 349 din 08-apr-2022

Hotarirea 460/2022 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea unor construcţii din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării

publicat in M.Of. 349 din 08-apr-2022

Hotarirea 459/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale imobilelor aflate în aflate domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 349 din 08-apr-2022

Hotarirea 450/2022 privind înscrierea unei părţi din imobilul, teren şi construcţie, situat în municipiul Oradea, str. Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 10, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Universităţii din Oradea

publicat in M.Of. 349 din 08-apr-2022

Hotarirea 449/2022 privind înscrierea imobilului - clădire şi teren aferent, situat în municipiul Alba Iulia, str. Militari nr. 3, judeţul Alba, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Palatul Copiilor Alba Iulia, aflat în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba

publicat in M.Of. 349 din 08-apr-2022

Hotarirea 447/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila

publicat in M.Of. 349 din 08-apr-2022

Hotarirea 446/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin

publicat in M.Of. 349 din 08-apr-2022

Hotarirea 445/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui bun imobil înscris în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 349 din 08-apr-2022