Rasfoire documente

Ordinul 183/2022 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 348 din 08-apr-2022

Hotarirea 3/2022 pentru revocarea actualului auditor statutar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România şi numirea noului auditor statutar

publicat in M.Of. 348 din 08-apr-2022

Hotarirea 2/2022 pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2021 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

publicat in M.Of. 348 din 08-apr-2022

Hotarirea 1/2022 pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2020-2021 şi a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2022-2023

publicat in M.Of. 348 din 08-apr-2022

Ordinul 1.002/2022 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 348 din 08-apr-2022

Ordinul 328/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

publicat in M.Of. 348 din 08-apr-2022

Contract de finantare din 2022 a activităţii sportive de excelenţă

publicat in M.Of. 348 din 08-apr-2022

Metodologie din 2022 pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport

publicat in M.Of. 348 din 08-apr-2022

Ordinul 170/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport

publicat in M.Of. 348 din 08-apr-2022