Rasfoire documente

Decretul 482/2022 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

publicat in M.Of. 344 din 07-apr-2022

Norma 11/2022 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010

publicat in M.Of. 344 din 07-apr-2022

Ordonanta urgenta 38/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor

publicat in M.Of. 344 din 07-apr-2022

Ordonanta urgenta 37/2022 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH ''Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România'' finanţat de Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018-31 martie 2023, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH ''Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România''

publicat in M.Of. 344 din 07-apr-2022

Decretul 481/2022 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

publicat in M.Of. 344 din 07-apr-2022