Rasfoire documente

Ordinul 2.763/2022 privind declasarea parţială a monumentelor istorice clasate cu denumirile Blocul închisoare, având cod LMI BZ-II-m-A-02462.01, şi Pavilionul direcţiune, având cod LMI BZ-II-m-A-02462.03, situate la adresa poştală str. Ion Mihalache 53, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, respectiv declasarea construcţiilor parazitare

publicat in M.Of. 339 din 06-apr-2022

Ordinul 1.001/2022 privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

publicat in M.Of. 339 din 06-apr-2022

Ordinul 411/2022 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice

publicat in M.Of. 339 din 06-apr-2022

Decizia 268/2022 pentru numirea domnului Mihai Tomescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi

publicat in M.Of. 339 din 06-apr-2022

Decizia 267/2022 privind numirea domnului Florin-Irinel Cotoşman în calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 339 din 06-apr-2022

Decizia 266/2022 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Octavian-Daniel Chelemen din calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 339 din 06-apr-2022

Decizia 265/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Costinel Nache a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Vamale Române

publicat in M.Of. 339 din 06-apr-2022

Decizia 264/2022 pentru numirea domnului Dimitrie-Horaţiu Clepan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 339 din 06-apr-2022

Decizia 263/2022 pentru numirea domnului Angel-Iulian Călin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 339 din 06-apr-2022

Decretul 479/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 339 din 06-apr-2022

Decretul 478/2022 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sanitar

publicat in M.Of. 339 din 06-apr-2022

Norma de Metrologie Legala din 2022 NML 034-22 - ''Gazcromatografe''

publicat in M.Of. 339 din 06-apr-2022

Ordinul 81/2022 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 034-22 ''Gazcromatografe''

publicat in M.Of. 339 din 06-apr-2022