Rasfoire documente

Hotarirea 435/2022 privind aprobarea unor programe de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice

publicat in M.Of. 337 din 06-apr-2022

Ordinul 310/2022 pentru aprobarea procedurilor de control al statului privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi la avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism

publicat in M.Of. 337 din 06-apr-2022

Decizia 6/2022 [A] referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a celor ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, cu modificările ulterioare, şi a dispoziţiilor art. 670 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 337 din 06-apr-2022

Ordinul 56/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei pentru Resurse Minerale nr. 32/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de referinţă pentru gazele naturale extrase în România

publicat in M.Of. 337 din 06-apr-2022

Decizia 856/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 din Legea locuinţei nr. 114/1996

publicat in M.Of. 337 din 06-apr-2022