Rasfoire documente

Ordinul 510/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Minprest Serv - S.A.

publicat in M.Of. 336 din 06-apr-2022

Ordinul 351/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Minprest Serv - S.A.

publicat in M.Of. 336 din 06-apr-2022

Ordinul 509/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Medserv Min - S.A.

publicat in M.Of. 336 din 06-apr-2022

Ordinul 352/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Medserv Min - S.A.

publicat in M.Of. 336 din 06-apr-2022

Ordinul 511/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Electrocentrale Grup - S.A.

publicat in M.Of. 336 din 06-apr-2022

Ordinul 356/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Electrocentrale Grup - S.A.

publicat in M.Of. 336 din 06-apr-2022

Circulara 7/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 336 din 06-apr-2022

Ordinul 3.497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu echipamente tehnologice

publicat in M.Of. 336 din 06-apr-2022

Ordinul 207/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Minprest Serv - S.A.

publicat in M.Of. 336 din 06-apr-2022

Ordinul 206/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Medserv Min - S.A.

publicat in M.Of. 336 din 06-apr-2022

Ordinul 205/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Electrocentrale Grup - S.A.

publicat in M.Of. 336 din 06-apr-2022

Decizia 34/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a dispoziţiilor art. 6 alin. (5^1) şi ale art. 36 lit. h) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 336 din 06-apr-2022