Rasfoire documente

Hotarirea 403/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, în vederea realizării obiectivului de investiţie de utilitate publică şi interes naţional ''Varianta de ocolire a oraşului Beclean''

publicat in M.Of. 321 din 01-apr-2022

Hotarirea 402/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Energiei a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, deţinute de Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 321 din 01-apr-2022

Hotarirea 401/2022 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Comunităţii Democraţiilor

publicat in M.Of. 321 din 01-apr-2022

Hotarirea 397/2022 privind modificarea şi completarea datelor de identificare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, precum şi pentru închirierea unor spaţii din acest bun imobil

publicat in M.Of. 321 din 01-apr-2022

Decretul 312/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

publicat in M.Of. 321 din 01-apr-2022

Legea 69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

publicat in M.Of. 321 din 01-apr-2022