Rasfoire documente

Regulament din 2022 privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de către clienţii finali mari

publicat in M.Of. 320 din 01-apr-2022

Ordinul 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică

publicat in M.Of. 320 din 01-apr-2022

Ordinul 65/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de către clienţii finali mari

publicat in M.Of. 320 din 01-apr-2022

Ordinul 409/2022 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii aprilie 2022

publicat in M.Of. 320 din 01-apr-2022

Ordinul 408/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2022

publicat in M.Of. 320 din 01-apr-2022

Ordinul 2.701/2021 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului monument istoric clasat cu denumirea Casă, situat în str. Blănari nr. 4, sectorul 3, Bucureşti, având cod LMI B-II-m-B-18168

publicat in M.Of. 320 din 01-apr-2022

Hotarirea 432/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.327/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 320 din 01-apr-2022

Hotarirea 31/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare - COM(2021) 726

publicat in M.Of. 320 din 01-apr-2022

Hotarirea 30/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la riscul de credit, riscul de ajustare a evaluării creditului, riscul operaţional, riscul de piaţă şi în ceea ce priveşte pragul minim al modelelor interne - COM(2021) 664

publicat in M.Of. 320 din 01-apr-2022