Rasfoire documente

Contract din 2022 de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum şi a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate publică

publicat in M.Of. 320 bis din 01-apr-2022

Norme Tehnice din 2022 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică

publicat in M.Of. 320 bis din 01-apr-2022

Contract din 2022 pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, derulate de către unităţi sanitare publice din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau unităţi sanitare private, altele decât cabinetele de asistenţă medicală primară

publicat in M.Of. 320 bis din 01-apr-2022

Contract din 2022 pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, derulate de către cabinetele medicale de asistenţă medicală primară, pentru medicii de familie din sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei

publicat in M.Of. 320 bis din 01-apr-2022

Contract din 2022 pentru furnizarea bunurilor achiziţionate prin licitaţii publice organizate la nivel naţional către unităţi de specialitate pentru implementarea unor activităţi din cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică

publicat in M.Of. 320 bis din 01-apr-2022

Contract din 2022 pentru furnizarea către autorităţile administraţiei publice locale a laptelui praf, formulă pentru sugari, care se acordă gratuit, pe bază de prescripţie medicală, copiilor cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern

publicat in M.Of. 320 bis din 01-apr-2022