Rasfoire documente

Hotarirea 1.315/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2022

Decizia 45/2022 privind încetarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului acordate domnului Septimiu-Rareş Szabo

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2022

Decizia 46/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Felicia Mariana Stan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2022

Decizia 47/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Luminiţa Baciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2022

Decizia 48/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lavinia-Claudia Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2022

Ordinul 54/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2022