Rasfoire documente

Ordinul 3.505/2022 privind structura anului şcolar 2022-2023

publicat in M.Of. 326 din 04-apr-2022

Ordinul 208/2022 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2022

publicat in M.Of. 326 din 04-apr-2022

Ordinul 2.774/2022 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2022

publicat in M.Of. 326 din 04-apr-2022

Ordinul 62/2022 pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2021

publicat in M.Of. 326 din 04-apr-2022

Ordinul 60/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 143/2021 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2022

publicat in M.Of. 326 din 04-apr-2022

Decizia 9/2022 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 326 din 04-apr-2022

Ordinul 956/2022 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.171/2015 pentru aprobarea unor reglementări privind controlul tuberculozei

publicat in M.Of. 326 din 04-apr-2022

Ordinul 349/2022 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2022

publicat in M.Of. 326 din 04-apr-2022

Ordinul 270/2022 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2022

publicat in M.Of. 326 din 04-apr-2022