Rasfoire documente

Ordinul 59/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

publicat in M.Of. 310 din 30-mar-2022

Ordinul 58/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea SALGAZ - S.A.

publicat in M.Of. 310 din 30-mar-2022

Ordinul 57/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale ''ROMGAZ'' - S.A.

publicat in M.Of. 310 din 30-mar-2022

Ordinul 56/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 76/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PROGAZ P&D - S.A.

publicat in M.Of. 310 din 30-mar-2022

Ordinul 55/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 135/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

publicat in M.Of. 310 din 30-mar-2022

Ordinul 54/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 310 din 30-mar-2022

Ordinul 53/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Otopeni, aparţinătoare oraşului Otopeni, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 310 din 30-mar-2022

Ordinul 52/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

publicat in M.Of. 310 din 30-mar-2022

Ordinul 51/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

publicat in M.Of. 310 din 30-mar-2022

Norma din 2022 PROCEDURALE privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi specifice domeniilor migraţie şi azil, situaţii de urgenţă şi ordine şi siguranţă publică

publicat in M.Of. 310 din 30-mar-2022

Ordinul 39/2022 pentru aprobarea Normelor procedurale privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi specifice domeniilor migraţie şi azil, situaţii de urgenţă şi ordine şi siguranţă publică

publicat in M.Of. 310 din 30-mar-2022

Hotarirea 425/2022 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţii de cult deţinătoare, a unui teren aflat în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

publicat in M.Of. 310 din 30-mar-2022

Hotarirea 424/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată, situat pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronsonul 2, aflat pe raza localităţii Balş din judeţul Olt

publicat in M.Of. 310 din 30-mar-2022

Hotarirea 364/2022 privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi

publicat in M.Of. 310 din 30-mar-2022