Rasfoire documente

Ordinul 180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023

publicat in M.Of. 318 din 31-mar-2022

Ordinul 64/2022 pentru modificarea şi completarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2021

publicat in M.Of. 318 din 31-mar-2022

Ordinul 63/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public

publicat in M.Of. 318 din 31-mar-2022

Procedura din 2022 privind organizarea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, prin vot la distanţă, în data de 29 aprilie 2022

publicat in M.Of. 318 din 31-mar-2022

Hotarirea 29/2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, prin vot la distanţă, în data de 29 aprilie 2022

publicat in M.Of. 318 din 31-mar-2022

Decizia 156/2022 privind tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de reţea

publicat in M.Of. 318 din 31-mar-2022

Ordinul 496/2022 privind blocarea acreditivelor DTF/LCI/14319 şi DTF/LCI/14320, emise de EximBank - S.A. în beneficiul entităţii MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI A.S.

publicat in M.Of. 318 din 31-mar-2022

Ordinul 495/2022 privind blocarea acreditivului DTF/LCI/14315, emis de EximBank - S.A. în beneficiul entităţii METALOINVEST TRADING AG

publicat in M.Of. 318 din 31-mar-2022

Ordinul 336/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250

publicat in M.Of. 318 din 31-mar-2022

Decizia 240/2022 privind eliberarea, la cerere, a domnului Răzvan-Codruţ Pop din funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

publicat in M.Of. 318 din 31-mar-2022

Decizia 239/2022 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

publicat in M.Of. 318 din 31-mar-2022

Hotarirea 428/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea unor structuri din Ministerul Afacerilor Interne, transmiterea dreptului de administrare a imobilului aflat în domeniul public al statului de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Crişana'' Bihor la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor şi alipirea acestuia la imobilul cu nr. M.F. 34551

publicat in M.Of. 318 din 31-mar-2022

Hotarirea 426/2022 privind aprobarea obiectivelor etapei a XXII-a 2022 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010

publicat in M.Of. 318 din 31-mar-2022

Hotarirea 400/2022 privind scăderea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate pentru persoanele fizice îndreptăţite, în condiţiile legii

publicat in M.Of. 318 din 31-mar-2022