Rasfoire documente

Norme Tehnice din 2022 de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022-2023

publicat in M.Of. 318 bis din 31-mar-2022

Contract din 2022 pentru finanţarea de furnizare de servicii medicale spitaliceşti din cadrul programelor naţionale de sănătate curative în anii 2022-2023

publicat in M.Of. 318 bis din 31-mar-2022

Contract din 2022 DE FURNIZARE de servicii radioterapie în cadrul Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi în anii 2022-2023

publicat in M.Of. 318 bis din 31-mar-2022

Contract din 2022 pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu pentru bolnavii incluşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică în anii 2022-2023

publicat in M.Of. 318 bis din 31-mar-2022

Contract din 2022 DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative în anii 2022-2023

publicat in M.Of. 318 bis din 31-mar-2022

Contract din 2022 de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate curative în anii 2022-2023

publicat in M.Of. 318 bis din 31-mar-2022