Rasfoire documente

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România (U.D.T.R.)

publicat in M.Of. 316 din 31-mar-2022

Decizia 82/2021 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 477-478 din Codul de procedură civilă raportat la Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 316 din 31-mar-2022

Hotarirea 378/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Astronomic din subordinea Academiei Române

publicat in M.Of. 316 din 31-mar-2022

Hotarirea 377/2022 privind trecerea unei suprafeţe de 1,425 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

publicat in M.Of. 316 din 31-mar-2022

Hotarirea 376/2022 privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov

publicat in M.Of. 316 din 31-mar-2022

Hotarirea 365/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava

publicat in M.Of. 316 din 31-mar-2022

Decizia 781/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. c), e) şi f) şi alin. (2), (3) şi (6) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 316 din 31-mar-2022