Rasfoire documente

Legea 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Hotarirea 395/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de minereu de fier din perimetrul Amelia, judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Hotarirea 394/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de nămol terapeutic din perimetrul Techirghiol Est, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Hotarirea 393/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Sălătrucu, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Hotarirea 392/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de apă minerală terapeutică din perimetrele Băile Herculane-Şapte Izvoare Calde Dreapta, judeţul Caraş-Severin, Crasna, judeţul Sălaj, Sărata Monteoru, judeţul Buzău, şi Poiana Câmpina, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Ordinul 177/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.069/629/2021 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Ordinul 176/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.070/628/2021 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Ordinul 3489/2022 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.549/2021 privind structura anului şcolar 2021-2022

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Ordinul 943/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.070/628/2021 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Ordinul 942/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.069/629/2021 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Hotarirea 391/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Amenajare intersecţie cu sens giratoriu între DN 7 şi DN 71 la Bâldana''

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Decretul 445/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Legea 74/2022 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Decretul 444/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Legea 73/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Decretul 443/2022 privind promulgarea Legii pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Decretul 442/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022

Legea 71/2022 pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

publicat in M.Of. 315 din 31-mar-2022