Rasfoire documente

Regulamentul 5/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit şi pentru abrogarea unor acte normative

publicat in M.Of. 314 din 30-mar-2022

Ordinul 405/2022 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REŞIŢA - S.A.

publicat in M.Of. 314 din 30-mar-2022

Ordinul 358/2022 privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008

publicat in M.Of. 314 din 30-mar-2022

Hotarirea 431/2022 privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exerciţiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit

publicat in M.Of. 314 din 30-mar-2022

Hotarirea 389/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Fluviale'' - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 314 din 30-mar-2022

Decretul 441/2022 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 314 din 30-mar-2022

Decretul 440/2022 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 314 din 30-mar-2022

Decretul 439/2022 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 314 din 30-mar-2022

Decretul 438/2022 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 314 din 30-mar-2022

Decretul 437/2022 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 314 din 30-mar-2022

Decretul 436/2022 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 314 din 30-mar-2022