Rasfoire documente

Ordinul 3.119/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie-10 decembrie 2021

publicat in M.Of. 303 din 29-mar-2022

Ordinul 1224/C/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de testare a aptitudinilor şi a cunoştinţelor de limba română, în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier de probaţiune a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene pentru exercitarea acestei profesii în România, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 340/C/2016

publicat in M.Of. 303 din 29-mar-2022

Ordinul 51/2022 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 303 din 29-mar-2022

Hotarirea 421/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Compania Naţională ''Loteria Română'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 303 din 29-mar-2022

Hotarirea 420/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea IOR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 303 din 29-mar-2022

Hotarirea 419/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Orăştie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 303 din 29-mar-2022

Decizia 800/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale capitolului II - ''Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor'' din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017

publicat in M.Of. 303 din 29-mar-2022