Rasfoire documente

Decizia 289/2022 privind autorizarea Societăţii INCHCAPE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. ca intermediar principal în asigurări

publicat in M.Of. 308 din 30-mar-2022

Hotarirea 28/2022 privind convocarea şi aprobarea ordinii de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 29 aprilie 2022, prin vot la distanţă

publicat in M.Of. 308 din 30-mar-2022

Ordinul 854/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia

publicat in M.Of. 308 din 30-mar-2022

Decizia 238/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ioan Cristian Purice a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 308 din 30-mar-2022

Decizia 237/2022 pentru numirea domnului Valentin-Florin Ciocan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

publicat in M.Of. 308 din 30-mar-2022

Decizia 236/2022 privind numirea domnului Dan-Ştefan Chiru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 308 din 30-mar-2022

Decizia 235/2022 pentru numirea domnului Vasile Carnariu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

publicat in M.Of. 308 din 30-mar-2022

Decizia 234/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Petronel Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 308 din 30-mar-2022

Decizia 233/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Petronel Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 308 din 30-mar-2022

Decizia 232/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Diana-Doina Ţenea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 308 din 30-mar-2022

Hotarirea 385/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune ''CNCIR'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 308 din 30-mar-2022

Decretul 315/2022 privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 308 din 30-mar-2022

Decretul 314/2022 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 308 din 30-mar-2022

Hotarirea 28/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de urgenţă pentru garantarea aprovizionării cu alimente şi a securităţii alimentare în vremuri de criză - COM(2021) 689

publicat in M.Of. 308 din 30-mar-2022

Hotarirea 27/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului privind un cadru de măsuri pentru asigurarea furnizării contramăsurilor medicale necesare în situaţii de criză în cazul unei urgenţe de sănătate publică la nivelul Uniunii - COM(2021) 577

publicat in M.Of. 308 din 30-mar-2022

Hotarirea 26/2022 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 308 din 30-mar-2022

Hotarirea 25/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 308 din 30-mar-2022

Hotarirea 24/2022 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 308 din 30-mar-2022