Rasfoire documente

Ordinul 295/2022 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022

publicat in M.Of. 306 din 30-mar-2022

Ordinul 579/2022 privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

publicat in M.Of. 306 din 30-mar-2022

Ordinul 234/2022 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare şi perfecţionare profesională şi a tematicii specifice programelor de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 306 din 30-mar-2022

Instructiuni din 2022 de elaborare a planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, precum şi modalitatea de comunicare a datelor solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 306 din 30-mar-2022

Ordinul 233/2022 pentru aprobarea conţinutului şi instrucţiunilor de elaborare a planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, precum şi a modalităţii de comunicare a datelor solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 306 din 30-mar-2022

Ordinul 151/2022 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea indemnizaţiilor sportive

publicat in M.Of. 306 din 30-mar-2022

Hotarirea 345/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire Galaţi''

publicat in M.Of. 306 din 30-mar-2022