Rasfoire documente

Ordinul 34/2022 privind modificarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015

publicat in M.Of. 304 din 29-mar-2022

Legea 70/2022 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 304 din 29-mar-2022

Ordinul 35/2022 privind modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013

publicat in M.Of. 304 din 29-mar-2022

Ordinul 632/2022 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 304 din 29-mar-2022

Hotarirea 388/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime'' - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 304 din 29-mar-2022

Hotarirea 382/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

publicat in M.Of. 304 din 29-mar-2022

Hotarirea 387/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 304 din 29-mar-2022

Hotarirea 366/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice, precum şi aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Alba din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 304 din 29-mar-2022

Ordonanta urgenta 32/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. Călători'' - S.A.

publicat in M.Of. 304 din 29-mar-2022

Decretul 313/2022 pentru promulgarea Legii privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 304 din 29-mar-2022