Rasfoire documente

Decretul 2/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decretul 3/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decretul 4/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decretul 5/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decretul 6/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decretul 7/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decretul 8/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decretul 9/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decizia 341/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decretul 1/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Ordinul 362/2021 pentru aprobarea Programului naţional privind realizarea şi reactualizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a bazelor de date aferente, a Metodologiei privind realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a bazelor de date aferente, a Normelor de conţinut privind realizarea Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a bazei de date aferente reţelei de profile 8 x 8 km, precum şi realizarea bazei de date la nivel naţional aferente Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Modului de finanţare a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km, precum şi a bazelor de date aferente

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Hotarirea 1.326/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022