Rasfoire documente

Ordinul 444/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale

publicat in M.Of. 292 din 25-mar-2022

Ordinul 20.300/2022 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis ''Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor şi spinoff-urilor inovatoare'' în cadrul acţiunii 1.2.1 ''Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere'', axa prioritară nr. 1 ''Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor'' din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 1.487/836/2021

publicat in M.Of. 292 din 25-mar-2022

Ordinul 302/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii ''Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 292 din 25-mar-2022

Ordinul 316/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii ''Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 292 din 25-mar-2022

Regulamentul 5/2022 pentru modificarea art. 27 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 292 din 25-mar-2022

Ordinul 292/2022 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis ''Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor şi spinoff-urilor inovatoare'' în cadrul acţiunii 1.2.1 ''Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere'', axa prioritară nr. 1 ''Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor'' din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 1.487/836/2021

publicat in M.Of. 292 din 25-mar-2022

Ordinul 261/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii ''Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 292 din 25-mar-2022

Ordinul 68/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite''

publicat in M.Of. 292 din 25-mar-2022

Hotarirea 360/2022 privind închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi a instanţelor judecătoreşti

publicat in M.Of. 292 din 25-mar-2022