Rasfoire documente

Ordinul 442/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.1 - Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovarea energetică moderată) a clădirilor rezidenţiale multifamiliale

publicat in M.Of. 290 din 25-mar-2022

Ordinul 31/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 122/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A.

publicat in M.Of. 290 din 25-mar-2022

Ordinul 30/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Banat - S.A.

publicat in M.Of. 290 din 25-mar-2022

Ordinul 29/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 120/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A.

publicat in M.Of. 290 din 25-mar-2022

Ordinul 28/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Electrică Romania - S.A.

publicat in M.Of. 290 din 25-mar-2022

Hotarirea 23/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Anul european al tineretului 2022 - COM(2021) 634

publicat in M.Of. 290 din 25-mar-2022

Hotarirea 22/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor de prezentare a HERA, Autoritatea Europeană pentru Pregătire şi Răspuns în caz de Urgenţă Sanitară, următorul pas către realizarea uniunii europene a sănătăţii - COM(2021) 576

publicat in M.Of. 290 din 25-mar-2022